Има ли правилник на синдикалната ни организация?

Търсих в сайта Правилник за функционирането и дейността на Синдикална организация ВОН-КНСБ при УНСС, но такъв не намирам. Предлагам да се качи тук Правилника, ако го има, а ако няма - да се изработи и обсъди в сайта. Благодаря за вниманието!
Росен Иванов Кирилов:

Уважаеми проф. Дуранкев синдикалната ни организация няма правилник, Според разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел правилата за нейното функциониране са регламентирани в Устава на ВОН-КНСБ, който е публикуван в интернет.

Боян Любомиров Дуранкев:

Много благодаря за уточнението. Както е записано в документа, към който ме насочихте, „Чл. 51. (1) Основните членове на Синдиката са независимите синдикални организации, изградени на принципа на самоорганизирането, които свободно избират своите органи и ОРГАНИЗИРАТ УПРАВЛЕНИЕТО СИ, приемат програми за работа, ОПРЕДЕЛЯТ СВОИТЕ ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ в съответствие със закона и настоящия Устав, САМОСТОЯТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯТ СВОЯТА СТРУКТУРА в зависимост от числеността и териториалната си разположение.“ По тази причина предлагам на есенно Общо събрание на нашия синдикат в УНСС да бъдат обсъдени и приети (ако нямаме; ако имаме – нека се публикуват тук) принципи на ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА НИ ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ.

Боян Любомиров Дуранкев:

Мисля че е необходим Правилник на синдикалната ни организация, а да става ясно как се избира председател, как се отзовава, на колко време се провежда Общо събрание и т.н.