Правил ли е някий сметка при подписването на КТД?

Оставам с впечатлението, че никой не е правил сметка по т. VII. - трудово възнаграждение в частта за хората, получаващи право на пенсия. Както е известно, в ЕС всеки, който навърши пенсионна възраст и има необходимият брой години, има право да получава пенсия, без да прекъсва трудовия си договор. Ако допуснем, че наш преподавател получи и използва правото си на пенсия, то УНСС го санкционира с намаляване на възнаграждението за научна степен и пак санкция за коефициент за трудов стаж. Пресметнато: печелят се максимум 910 лв. от пенсия, губят се около 1100-1300 лв. от УНСС. Тази логика е много добра, ако ръководството на УНСС държи никой да не си получава пенсията, за да не тежи на държавния бюджет, а само на бюджета на УНСС. Правилни ли са сметките?! Да не коментираме че това е дискриминация по "пенсионен" признак.
Росен Иванов Кирилов:

Няма нищо по-хубаво от това човек да живее с мисълта, че е полезен на обществото и всеки ден дава от себе си на семейството, на приятелите, на колегите и институцията в която е прекарал живота си. Това е едно великолепно чувство, защото едва ли някога аз ще мога да дам на УНСС това, което той ми дава. Дано в днешния динамичен свят всеки има късмета да достигне точката, в която да избира дали да упражни правото си на пенсия или да продължи да бъде част от основния състав на катедрата си, на факултета и университета си, продължавайки да дава от придобитите знания, умения, компетенции и имидж в името на младото поколение и в интерес единствено на УНСС.

Боян Любомиров Дуранкев:

Правилно! Така се защитава работодател. Но това не е отговор на синдикалист. Очаквам стойностен и конкретен отговор по поставения въпрос. Сега ще го развия: това не е ли дискриминационно решение по повод на възраст и право на пенсия?

Росен Иванов Кирилов:

Уважаеми проф. Дуранкев, тъй-като очевидно не сте ме разбрали, може ли да посочите в този форум с какво точно настоящия КТД Ви е ощетил?

Боян Любомиров Дуранкев:

понеделник, 20 юни 2016 г Уважаеми доц. Кирилов! Очевидно диалогът между нас стана дълъг и не много продуктивен. Не исках да влизаме в диалог „кой кого е ощетил“, а се обръщам към вас не като към колегата доц. Кирилов, а в качеството ви на ВОДАЧ на синдикалната ни организация – избран да защитава интересите и да пледира за справедливост, за което и ние си плащаме най-редовно членски внос. Ще споделя, че се обърнах към централата на Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ, в чието ръководство сте и вие, с питане относно нашия КТД в УНСС. От телефона на централата - моб.(+359) 0888438192, указан в http://www.von-knsb.org/index.php/contact ми казаха да пратя питането на von_knsb@yahoo.com. Това сторих на 20.05.206 г. – пазя копие от писмото. Отговор от там не последва до този момент. Телефонът замлъкна за мои позвънявания. Дано любезната дама, с която разговарях на телефона, е с добро здраве. Става дума за нашия КТД в частта му - Чл. 31 (1) и (5), които на мен и на други колеги ИЗГЛЕЖДАТ ДИСКРИМИНАЦИОННИ към преподавателите, получили право на пенсия. Затова чрез вас моля да бъде поискан и представен коментар от юристите в Национален браншов синдикат "Висше образование и наука", който да получим в приемлив срок (месец стига ли за експертно мнение от компетентни юристи?) и който коментар да поместим точно тук. Между другото, нашата кореспонденция се коментира най-оживено от колегите и се разнасят копия. Но не от мен, подчертавам. С пожелания за увереност и бодрост при вярното ви служене на нашите права!

Росен Иванов Кирилов:

Уважаеми проф. Дуранкев, това че колегите четат форума е чудесно. Сайта има към момента 750 потребители. Не знам дали Ви прави впечатление, че останалите потребители не желаят да участват в тази дискусия? Именно заради тяхната информираност аз ще изясня някои принципни процедурни постановки, които вероятно не са известни на всички. Съществуват две хипотези: Хипотеза А – лицето придобива право на пенсия поради трудов стаж и възраст (65 г.) и подава заявление в дирекция Човешки ресурси, с което заявява желанието да се пенсионира, с което трудовия му договор се прекратява. Изплащат му се всички полагащи се обезщетения – за неизползван отпуск, 6 заплати и т.н. Лицето получава пенсия по общия ред. Ако катедрата прецени и инициира процедура за сключване на срочен договор за 1 година и премине гласуванията на факултетен съвет и академичен съвет с лицето се сключва такъв при условията на КТД. Всъщност при тази хипотези лицето получава заплата от УНСС + пенсия. Хипотеза Б – лицето придобива право за пенсиониране, но реши да не се пенсионира. Преминава се процедурата по удължаване на трудовия договор и той не се прекъсва при действащите параметри. Лицето получава заплатата си до момента. Не съм сигурен, че дали да разбирам, че ако лицето се пенсионира се създава дискомфорт с това, че не може да се получава заплата в стария пълен размер + пенсия ? Към момента не разполагам си информация конкретно Ваши права да са нарушени. Считам, че политиката преподавателите да се задържат да работят колкото се може повече за УНСС е правилна.

Боян Любомиров Дуранкев:

Явно се налага да повтарям, че не от вас искам разяснение, а от компетентен юрист. Става дума за нашия КТД в частта му - Чл. 31 (1) и (5), които на мен и на други колеги ИЗГЛЕЖДАТ ДИСКРИМИНАЦИОННИ към преподавателите, получили право на пенсия. Затова чрез вас моля да бъде поискан и представен коментар от юристите в Национален браншов синдикат "Висше образование и наука", който да получим в приемлив срок (месец стига ли за експертно мнение от компетентни юристи?) и който коментар да поместим точно тук.

Боян Любомиров Дуранкев:

22.06.2016 Уважаеми колега Кирилов, предлагам с вас да прекратим дискусията. Отправил съм запитване до председателя на синдикат ВОН - доцент д-р Лиляна Вълчева. Тя е запозната с него и ме увери, че в момента подготвят становище със синдикалното ръководство на ВОН - УНСС.