Обща дискусия

Тук могат да бъдат обсъждани въпроси от общ характер.
Юлияна Господинова Александрова:

С кой?

Александър Найденов:

С ръководството на синдиката, както и с неговите членове.