Университетски стол

Поради факта че се промени статуквото в университетския стол, а именно че се допускат и студенти, нормалното обядване на служители и преподаватели вече е невъзможно. Предлагам отново да се проведе допитването за стола, тъй като след като не мога да обядвам в обедната си почивка предпочитам да получавам ваучери за храна, както се питаше в анкетата.