Свободните средства на организацията

Здравейте, На Общото събрание на ВОН-КНСБ при УНСС, проведено на 22 февруари 2017 г. в аула "Максима", се взе решение свободните средства на организацията за 2017 г. да бъдат разпределени, използвайки се традиционния поход. Гласувах "против" и смятам, че е редно да обясня защо (което поражда и въпроси за разпределението на тези средства). Правя уточнението, че искам да предизвикам дискусия, защото ще е нужно време да бъде обмислена дейността, преди да се даде окончателно мнение. Сигурно ще бъде полезна за същия въпрос през 2018 г. Според мен "традиционния поход" е несправедлив, защото няма ясен метод, който дава яснота как се разпределят средствата (работещи и членове на синдиката от един месец и работили дванайсе месеца ще получат еднакви средства в края на годината, което поражда неравенство). Може би има метод, но на мен не ми е ясен. Предложение средствата, които се натрупват, да се дадат под формата на помощи, също би бил "странен" метод, ако няма ясни правила за това. Могат да възникнат най-малко два случая: да няма нито един заболял (дано да е така!) и натрупаните средства няма да бъдат усвоени. Какво става с тях в такъв случай? Или, ако приемем другата крайност - голяма част имат нужда от помощи ле лечение. Тогава свободните средства няма да бъдат достатъчни за тази благородна идея... Благодаря за вниманието! Поздрави, Юлиан Евтимов