Profilepicture
Десислава Стефанова Стоянова
Секретар
Статус: Активен
Рейтинг:
Три имена:
Десислава Стефанова Стоянова
Имейл:
dstoyanova@unwe.bg
Телефон:
(02) 8195 693
Позиция:
Секретар
Блог:
Кабинет:
1011

Длъжност:
Катедра/Отдел:
Специализирано звено за практическо обучение