Антоанелла Вили Христова
Антоанелла Вили Христова
Изпълнителен секретар
Статус: Активен
Рейтинг:
Три имена:
Антоанелла Вили Христова
Имейл:
anell@unwe.bg
Телефон:
Позиция:
Изпълнителен секретар
Блог:
Кабинет:

Длъжност:
Катедра/Отдел:
"Дирекция Финанси "