Profilepicture
Мария Атанасова Казакова
Изпълнителен секретар
Статус: Активен
Рейтинг:
Три имена:
Мария Атанасова Казакова
Имейл:
maria_kazakova@abv.bg
Телефон:
02/ 8195 263
Позиция:
Изпълнителен секретар
Блог:
Кабинет:
П018

Катедра/Отдел:
"Сектор Управление на човешките ресурси"