Profilepicture
Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Изпълнителен секретар
Статус: Активен
Рейтинг:
Три имена:
Илонка Кирилова Пешева-Горанова
Имейл:
ilgoranova@unwe.bg
Телефон:
(02) 8195 606
Позиция:
Изпълнителен секретар
Блог:
http://blogs.unwe.bg/ipesheva-goranova/
Кабинет:
1104

Катедра/Отдел:
"Катедра Публичноправни науки"