Profilepicture
Росен Иванов Кирилов
Председател
Статус: Активен
Рейтинг:
Три имена:
Росен Иванов Кирилов
Имейл:
vonknsb@unwe.bg
Телефон:
028195693
Позиция:
Председател
Блог:
http://blogs.unwe.bg/rkirilov/
Кабинет:
1011

Длъжност:
Председател
Катедра/Отдел: