Profilepicture
Александър Найденов
Заместник-председател
Статус: Активен
Рейтинг:
Три имена:
Александър Найденов
Имейл:
anaydenov@unwe.bg
Телефон:
(02) 8195 423
Позиция:
Заместник-председател
Блог:
http://blogs.unwe.bg/anaydenov/
Кабинет:
2079

Длъжност:
Катедра/Отдел: