ВАЖНО!!!

вторник, 09 май 2017 13:15 / вторник, 09 май 2017 13:47

Уважаеми колеги-преподаватели,

На 04 май 2017 г., след проведено национално обсъждане, Министерството на образованието и науката публикува на сайта си предварителен вариант на минимални национални изисквания за научни степени и академични длъжности. Конкретното съдържание на изискванията за направленията, по които провежда обучение УНСС, са прикачени по-долу (без направление „Право“). Допълнителна информация можете да намерите на следния линк: http://mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2593

Тези минимални изисквания засягат пряко бъдещото академично израстване на преподавателите в УНСС и по тази причина ВОН-КНСБ при УНСС ще излезе със свои коментари и предложения по предварителния вариант на МОН.

В тази връзка можете да изпратите Вашите предложения и коментари по отношение на новите минимални изисквания за научни степени и академични длъжности на имейл: vonknsb@unwe.bg в срок най-късно до 31 май 2017 г.

Получените от Вас предложения ще бъдат обобщени и изпратени (като единно предложение) на ръководството на ВОН-КНСБ за обобщаване на национално равнище и впоследствие внесени официално в МОН.

Синдикален съвет при ВОН-КНСБ при УНСС

Прикачени файлове:

application/pdf 3.1 Sociologia_antropologia_i_nauki_za_kulturata.pdf - 463 KB

application/pdf 3.3 Politicheski_nauki.pdf - 466 KB

application/pdf 3.5 Obshtveni_komunikacii_i_inform_nauki.pdf - 467 KB

application/pdf 3.7 Administracia_i_upravlenie.pdf - 467 KB

application/pdf 3.8 Ikonomika.pdf - 466 KB