Среща-дискусия

вторник, 20 декември 2016 19:38 / петък, 23 декември 2016 19:40

КНСБ организира среща-дискусия в зала "Европа" на тема: "Обновление и вътрешноорганизационно развитие на синдикатите в променящия се свят на труда"

Националният браншов синдикат „Висше образование и наука” (НБС ВОН) бе представен от доц. д-р Агата Манолова, председател на УС ”ВОН”-КНСБ при ТУ-София, и доц. д-р Александър Николов (УС ВОН-КНСБ при СУ "Св. Климент Охридски"), зам. председател на НБС ВОН.

На 21 декември 2016 г., в зала "Европа" на КНСБ в София, бе проведена среща-дискусия на тема "Обновление и вътрешноорганизационно развитие на синдикатите в променящия се свят на труда". В срещата участваха г-н Пламен Димитров, президент на КНСБ, представители на ръководството на КНСБ и представители на браншовите синдикати.

Повече информация можете да откриете тук: http://von-knsb.org/index.php/news/227-2016-12-21-19-28-36

[Източник: http://von-knsb.org]