15 години ВОН-КНСБ

неделя, 27 ноември 2016 18:31 / неделя, 27 ноември 2016 20:58

На 25 ноември 2016 г. в гр. Правец тържествено беше отпразнувана 15-годишнината от създаването на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ.

Във връзка със събитието беше организиран и проведен тържествен национален форум на тема: „ФИНАНСИРАНЕ, АКРЕДИТАЦИЯ, ДОХОДИ НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА, СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ“.

Във форума бяха представени следните презентации:

  1. „Промени във финансирането на висшите училища през 2017 г.“, представена от г-н Красимир Вълчев, главен секретар на МОН.
  2. „Критерии за следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища“, представена от доц. д-р Гергана Боянова, член на ПК за САНК при НАОА и зам.-председател на ВОН-КНСБ при УНСС.
  3. „Доходи на работещите в системата на висшето образование и науката“, представена от гл.ас. д-р Стефан Аспарухов.
  4. „Социален диалог и колективно трудово договаряне“, представена от д-р Мария Чочова.

Водещ на втората част от форума беше Председателят на ВОН-КНСБ при УНСС доц. д-р Росен Кирилов. На форума присъстваха, както членове на ВОН-КНСБ от висши училища от цялата страна, така и Ректорите на УНСС, СУ, УХТ, СА и други ВУ.

След презентациите и междинните обсъждания, се проведе обща дискусия на тема: „Петнадесет години всеотдаен и доброволен труд за модернизиране на висшето образование и науката, за утвърждаване авторитета на Академичната общност, за равнопоставеност в социалния диалог на национално ниво и колективно договарян във висшите училища и БАН“.

Форумът приключи с връчването на грамоти и плакети на социални партньори на ВОН-КНСБ. Председателят на НБС ВОН-КНСБ доц. д-р Лиляна Вълчева изказа благодарности към всички членове на синдиката и на социалните му партньори. Специална награда получи и Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

От своя страна, доц. д-р Лиляна Вълчева получи поздравителни адреси, цветя и награди от социалните партньори по случай тържествената годишнина на ВОН-КНСБ.

След края на официалната част, празненството продължи с тържествена вечеря в неформална обстановка, където за доброто настроение на присъстващите се погрижиха студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.