Поздравителен адрес

понеделник, 03 октомври 2016 18:41 / вторник, 04 октомври 2016 18:47

Поздравителният адрес от доц. д-р инж. Лиляна Вълчева можете да прочетете в прикачения файл.

Прикачени файлове:

image/jpeg SU_VON_NEW_AKAD_2016-2017.jpg - 588 KB