Становище на ВОН-КНСБ относно общ Законопроект за изменение и допълнение на ЗРАСРБ

понеделник, 18 април 2016 10:58 / вторник, 26 април 2016 11:08

ВОН-КНСБ внесе становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Съдържанието на становището можете да откриете в прикачения файл. 

Прикачени файлове:

application/pdf Stanovishte.pdf - 649 KB