Покана за Общо събрание на пълномощниците

четвъртък, 31 януари 2019 16:39 / вторник, 26 февруари 2019 11:47

УСО ВОН-КНСБ при УНСС на основание чл.6а, алинея 2 от КТ свиква общо събрание на пълномощниците на УНСС, което ще се проведе на 8 февруари 2019 г. (петък) от 13.00 ч. в зала 2032А - Научни съвети при следния дневен ред:

1.На основание чл. 293, алинея 1 от КТ утвърждаване на изразходваните средства от фонд СБКО за 2018 г.

2.На основание чл. 293, алинея 1 от КТ от КТ приемане на план-сметка за средствата от фонд СБКО за 2019 г.

С уважение!

УСО ВОН-КНСБ при УНСС

[Гласуването в залата ще се извършва с изпратените покани!]

УСО ВОН-КНСБ при УНСС на основание чл.6а, алинея 2 от КТ свиква общо събрание на пълномощниците на УНСС, което ще се проведе на 8 февруари 2019 г. (петък) от 13.00 ч. в зала 2032А – Научни съвети при следния дневен ред:

 

            1.На основание чл. 293, алинея 1 от КТ утвърждаване на изразходваните средства от фонд СБКО за 2018 г.

            2.На основание чл. 293, алинея 1 от КТ от КТ приемане на план-сметка за средствата от фонд СБКО за 2019 г.

 

 

С уважение!

УСО ВОН-КНСБ при УНСС

 

Гласуването в залата ще се извършва с настоящата покана!