Форум, посветен на критериалната система

понеделник, 30 април 2018 7:34 / понеделник, 30 април 2018 7:38

На 27 април 2018 г. в Софийския университет, по инициатива на НАОА, се проведе форум, посветен на критериалната система, която е в съответствие с европейските стандарти и насоки за осигуряване на качеството във висшето образование. Участие взеха Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, ректори и зам.-ректори, Председателят на ВОН-КНСБ - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, представители на ВОН-КНСБ (СУ, УНСС, ТУ-София, ЛТУ, ХТМУ, НХА, НМА, НАТФИЗ) и представители на висши училища, които са пряко ангажирани с акредитационните процедури. В дискусията участваха и представители на Акредитационния съвет и Постоянните комисии на НАОА.

_cb4fd_image2.JPG

От страна на ВОН-КНСБ при УНСС участници във форума бяха Зам.-председателя доц. д-р Гергана Боянова, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова и доц. д-р Бойка Чернева.

Източник на текст и снимки: Сайт на ВОН-КНСБ