Важно!

четвъртък, 29 март 2018 9:04 / четвъртък, 29 март 2018 9:08

Във връзка с публикувания проект на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания”, можете да изпращате Вашите бележки, коментари, мнения и препоръки на имейла на Синдиката: vonknsb@unwe.bg най-късно до 14 април 2018 г.

Вашите идеи ще бъдат обобщени в Становище на ВОН-КНСБ, което ще бъде изпратено до МОН.

Самият Правилник можете да откриете в прикачения PDF файл.

Прикачени файлове:

application/pdf pr_pravilnik-assNID-180318-all.pdf - 531 KB