Общо събрание на ВОН-КНСБ при УНСС 2018 г.

четвъртък, 15 март 2018 22:09 / четвъртък, 15 март 2018 22:11

На 15 март 2018 г. в Аула "Максима" се проведе Общо събрание на УСО ВОН-КНСБ при УНСС.

Събранието протече при следния дневен ред, одобрен чрез гласуване:

1. Отчет за дейността на УСО ВОН-КНСБ при УНСС за периода януари-декември 2017 г.

2. Финансов отчет на УСО ВОН-КНСБ при УНСС за периода януари-декември 2017 г.

3. Текущи.

_7f2ab_3.jpg

В събранието взеха участие: Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, Председателят на НБС ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, Ръководството и Синдикалния съвет на ВОН-КНСБ при УНСС, гости от синдикални организации от други университети, както и членове и делегати от всички звена и катедри на университета.

По време на събранието бяха обсъдени следните по-важни моменти от дейността на синдиката през изминалата година:

  • динамика и структура на членския състав ;
  • нови документи, правилници и правила;
  • участие на представители ВОН-КНСБ при УНСС в национални форуми и срещи;
  • участие в изготвянето на национални документи и становища;
  • организационни въпроси.