Ново в секция "Документи"

сряда, 14 март 2018 15:46 / сряда, 14 март 2018 15:47

В секция "Документи" е публикуван новият Колективен трудов договор, който влиза в сила от 01 април 2018 г.