Национален форум

понеделник, 30 октомври 2017 9:13 / понеделник, 30 октомври 2017 9:17

На 27 и 28 октомври 2017 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" се проведе Национален форум на синдикат ВОН-КНСБ.

На форума бяха обсъдени важни въпроси, касаещи системата на висшето образование, като:

  • Докладът на проф. Люк Соте и екипа му относно препоръките за създаване на 10-12 образователно научни институции в България.
  • Преговорите с МОН и МФ по бюджетната субсидия за издръжка на обучението в ДВУ.
  • Откритото писмо до държавните институции за социалния диалог, партньорството, колективното трудово договаряне, работните заплати, допълнителните трудови възнаграждения за ОНС „доктор“ и клас „придобит трудов стаж и професионален опит“.
  • Протестите на КНСБ и Подкрепа и други.
_0290c_DSC06909.JPG

Във форума взеха участие представители от синдикалните съвети на висши училища от цялата страна, включително и Председателя на ВОН-КНСБ при УНСС доц. д-р Росен Кирилов и зам. председателя доц. д-р Александър Найденов.

На 28 октомври беше проведена и пресконференция на ръководството на ВОН-КНСБ в клуба на БТА-Шумен, на която бяха представени ключовите решения, свързани с въпроси, обсъдени преди това на форума.

В неформалната част на форума беше организирано посещение на астрономическата обсерватория на Шуменския университет, която е част от Националната пътна карта на научната инфраструктура. 

Прикачени файлове:

application/pdf Programa.pdf - 1596 KB